image
image

image

Produkter


LOK-IT leverer enkel og sikker løsning på problemet med beskyttelse af data opbevaret på USB memorysticks.

LOK-IT hardware krypterede memorysticks


Hoved features:

- kryptering og autorisation af brugere håndteres på selve enheden
- ingen installation af drivere, der kræves ikke administrator rettigheder
- utilgængelig for hackere - keyboard loggere og Brute Force angreb
- adgangskode indtastes på LOK-IT enhedens tastatur (ingen software installation/administration)
- ikke synlig på clienten før korrekt adgangskode er indtastet
- LOK-IT enheden låses automatisk, når den fjernes fra clienten
- LOK-IT fungerer på alle Windows versioner - MAC og Linux + alle clienter, som understøtter USB enhdter
- alle data som skrives til LOK-IT blir automatisk krypteret via den indbyggede krypto processor

Læs mere om LOK-IT
SecWay Whistleblower Solution

I forbindelse med etablering af whistleblowerordning er det god praksis at lade en ekstern databehandler med særlig ekspertise tage sig af modtagelse, håndtering og viderebringelse af informationer.

SecWay Whistleblower Solution leverer en teknisk løsning, der

- sikrer fuld anonymitet
- medvirker til at uregelmæssigheder, tilsidesættelse af interne regler eller overtrædelse af lovgivning indberettes
- sikrer at de personer, der er udpeget til at modtage henvendelserne, ikke kan ændre, slette eller fortie henvendelserne
- sikrer fortroligheden via krypteret dataforbindelse og kryptering af data i systemet
- underretter de udpegede personer om nye henvendelser via e-mail og SMS
- sikrer, at kun virksomhedens egne medarbejdere kan foretage indberetninger
- sikrer 2 vejs anonym kommunikation med two-factor authentication
- overholder datatilsynets og persondatalovens regler

Gå til SecWay Whistleblower Solution
Kursusvirksomhed

English version

SecWay Solutions tilbyder kurser i online IT efterforskning sammensat efter virksomhedens behov.

SecWay Solutions undervisere har indgående IT-efterforsknings- og IT sikkerhedserfaring fra mange års praktisk arbejde indenfor området i både den offentlige og private sektor.

Eksempel på kursusindhold:

- hvilke efterforskningsmuligheder er tilgængelige?
- hvordan dokumenteres de fundne oplysninger?
- hvilke programmer kan med fordel anvendes ved IT efterforskning?image